FOTOGRAFIA

Rudolf Th. Kuhn

PRZEMYŚLEĆ MIASTO. PERSPEKTYWY GDAŃSKIE. 1

Ruiny. Fotografie Wiesława Gruszkowskiego

FOTOGRAFIA

Widok Gdańska z Góry Biskupiej 1855–1970

PRZEMYŚLEĆ MIASTO. PERSPEKTYWY GDAŃSKIE. 2

Stocznia Szlaga

PRZEMYŚLEĆ MIASTO. PERSPEKTYWY GDAŃSKIE. ARCHIWUM

Stefan Arczyński w Gdańsku 1952–1959

FOTOGRAFIA

Jan Bułhak i Paul Czarnecki. Z Wilna do Gdańska

PRZEMYŚLEĆ MIASTO. PERSPEKTYWY GDAŃSKIE. 3

Odbudowa. Fotografie Kazimierza Lelewicza

PRZEMYŚLEĆ MIASTO. PERSPEKTYWY GDAŃSKIE 1 / 3

Ruiny. Fotografie Wiesława Gruszkowskiego
/ Odbudowa. Fotografie Kazimierza Lelewicza

PRZEMYŚLEĆ MIASTO. PERSPEKTYWY GDAŃSKIE. ARCHIWUM

Odbudowa Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku.
Fotografie Kazimierza Lelewicza

BUDOWNICTWO SAKRALNE W GDAŃSKU

Fara Gdańskiego przedmieścia

FOTOGRAFIA

Atelier Gottheil & Sohn (1843-1943)

BUDOWNICTWO SAKRALNE W GDAŃSKU

Kościół Mariacki w Gdańsku. Architektura

BUDOWNICTWO SAKRALNE W GDAŃSKU

Kościół Mariacki w Gdańsku. Malarstwo i rzeźba

FOTOGRAFIA

Atelier Gottheil & Sohn (1843-1943) / wydanie II

Zapowiedzi*

Fundacja Karrenwall prowadzi prace redakcyjne nad kilkoma publikacjami z których najbardziej zaawansowane są albumy:

- Trzytomowa monografia - Bazylika Mariacka (Budowle sakralne w Gdańsku).

- Wielka Synagoga w Gdańsku (Budowle sakralne w Gdańsku),

- Gertruda Kelting z Wrzeszcza - (Fotografia),

- Przekop Wisły 1889-1895 w fotografii Rudolfa Th. Kuhna (Fotografia),

 

* Zapowiedzi mówią jedynie o prowadzeniu prac redakcyjnych i zbieraniu materiałów ikonograficznych.