Przemyśleć miasto. Perspektywy gdańskie 1 / 3

Ruiny. Fotografie Wiesława Gruszkowskiego
/ Odbudowa. Fotografie Kazimierza Lelewicza

Gdańsk 2014

dwupak: 160 stron / 168 stron

język polski i angielski

oprawy twarde z obwolutą