Przemyśleć miasto. Perspektywy gdańskie. 1

Ruiny. Fotografie Wiesława Gruszkowskiego

Autorzy: Jacek Dominiczak, Justyna Gabriel, Wiesław Gruszkowski, Arkadiusz Staniszewski

 

… Do rąk czytelnika trafia książka szczególna – osobista relacja Profesora Wiesława Gruszkowskiego, architekta i urbanisty, który swoją aktywność zawodową, naukową i dydaktyczną na stałe związał z powojenną historią Gdańska. Indywidualne, autorskie wypowiedzi i komentarze, poparte znakomitym, nacechowanym walorami artystycznymi zestawem własnych fotografii ukazuje, jak to trafnie zauważa Profesor Jacek Dominiczak, ciszę, która na kilka lat zapanowała nad ruinami miasta. …Chociaż powojenne losy Gdańska, jego zniszczenie i odbudowa są dość dobrze poznane, a i dokumentujące ówczesną historię miasta obrazy fotograficzne były już nie raz publikowane, to jednak książka profesora Gruszkowskiego przynosi cały szereg zaskoczeń i odkryć. Takimi są choćby cenne zdjęcia obrazujące stan zachowania zabudowy przedmieść – biednej i mało efektownej, i dlatego na ogół niezbyt chętnie fotografowanej. Ta wartościowa publikacja, pokazując obraz najtragiczniejszego czasu w historii Gdańska, z pewnością znacząco uzupełnia wiedzę dotyczącą zakresu zniszczeń miasta i losów jego zabytkowej architektury…

Marcin Gawlicki

 

…Wartość poznawcza, obiektywna, jakkolwiek duża, nie jest tu chyba jednak najważniejsza. To, co czyni tę książkę niezwykłą, to jej wymiar subiektywny, osobista perspektywa, z jakiej autor zdjęć oglądał i uwieczniał powojenną historię gdańskich murów – najpierw zniszczonych, a później ratowanych i odtwarzanych…

Jacek Friedrich

 

Gdańsk 2012

160 stron

język polski i angielski

oprawa twarda z obwolutą

 

MECENAT

 

(nakład wyczerpany)

makieta albumu

 

Politechnika Gdańska, 11 XII 2012 r.

 

Politechnika Gdańska, 11 XII 2012 r.

 

NCK w Gdańsku, 13 XII 2012 r.

 

NCK w Gdańsku, 13 XII 2012 r.