Budowle sakralne w Gdańsku

Fara gdańskiego Przedmieścia. Przegląd ikonografii i spojrzenie na architektoniczne dzieje gotyckiego kościoła św. św. Piotra i Pawła w Gdańsku

Autor: Arkadiusz Staniszewski

 

… W ponad sześćsetletniej historii kościoła świętych Piotra i Pawła na Przedmieściu Gdańska, w jego ceglanych murach, gromadziły się tysiące katolików, luteran i kalwinistów – Polaków, Niemców, Holendrów, Francuzów, Szkotów. Przez krótki czas na liturgicznych spotkaniach zbierali się tu również żołnierze pruscy i przedstawiciele kościoła Apostolsko-Katolickiego. Ostatnio swoje miejsce znaleźli tutaj również Ormianie. Podejmując się przedstawienia dziejów tego średniowiecznego kościoła, należałoby napisać i zamieścić ilustracje odnoszące się właśnie do wspomnianych powyżej ludzi. Mury i wyposażenie pozostać mogłoby jedynie tłem dla opowieści o poszczególnych duchownych i różnych gminach wyznaniowych. Sądzę, że tak powinna wyglądać publikacja opisująca historię budynku kościelnego! Paradoksalnie, będąc sam od półwiecza członkiem społeczności związanej z omawianym obiektem, wybrałem jednak odmienną metodę prezentacji. Niniejsza książka-album, świadomie skupia się w zasadzie wyłącznie na owych murach i wybranych elementach wyposażenia. Całkowicie pominąłem wspomniany wątek „personalny”, jak również nie odnoszę się do prezentacji elementów  wyposażenia, które pojawiło się we wnętrzu kościoła po jego zniszczeniu w 1945 roku. Zdawkowo potraktowałem również współczesny obraz świątyni. Mam tutaj na myśli brak tak wątku ormiańskiego jak i pominięcie kwestii obecności w murach kościoła Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej…

Arkadiusz Staniszewski

 

Gdańsk 2015

160 stron

język polski i niemiecki

oprawa twarda z obwolutą

 

MECENAT

 

makieta albumu

MHMG Dom Uphagena, 2 IV 2015 r.