Retusz

Znana fotografia Pawła Czarneckiego przechodziła kilka faz retuszowania i kadrowania. Najbardziej widoczne jest, usunięcie sterty gruzu z lewej strony tajemniczego pana w kapeluszu (na fotografii).