Motywy

Długie Pobrzeże, wieczorny widok od północy na czterech fotografiach Gertrudy Kelting i jednej Piotra Czarneckiego.