Retusz

Co zrobić jak mamy starsze zdjęcie a budynek został zmodernizowany? Retusz. Pierwsze zdjęcie Alberta Gottheila powstało przed rokiem 1932, przed wymianą okien w Dworze Artusa i wydawca broszury "Danzig ruft!" z roku 1935, musiał to poprawić zmieniając okna na nowe. Podobne zabiegi widzimy na fotografiach Domu Krużgankowego przy kościele św. Trójcy. W ramach programu "regotyzacji" w roku 1908 skuto tynk na fasadzie a wydawcy pocztówek dorysowywali belki "pruskiego muru" na starszych fotografiach.