Motywy

Widok Długiego Pobrzeża z wieży Domu Przyrodników na trzech wersjach fotografii Gertrudy Kelting.