Fotomontaż

Sterowce wzbudzały zainteresowanie i były ciekawym dodatkiem do nieba nad Gdańskiem. Trzy pierwsze fotografie są oryginalne a kolejne są fotomontażem. Pracownia Paula Czarneckiego dodawała Zeppelina (niestety tego samego w wersji lustrzanej) do kolejnych zdjęć pod różnymi nazwami: Graf Zeppelin lub Hindenburg.