Motywy

Popularny motyw Bazyliki Mariackiej od strony północno-wschodniej w kilku ujęciach. Przedostatnie zdjęcie jest wykonane z tego samego miejsca, co poprzednia fotografia Alberta Gottheila, ale nie ma już Wielkiej Synagogi i widoczne jest schronisko Benecke'go.