Gruszkowski

Na okładce albumu Ruiny. Fotografie Wiesława Gruszkowskiego umieściliśmy fotografię kościoła św. Katarzyny z perspektywy ul. Katarzynki. Odnalazło się bardzo podobne zdjęcie z lat 30. XX w. autorstwa (prawdopodobnie) Gertrudy Kelting. Zakupiliśmy również nieznaną fotografie prof. Wiesława Gruszkowskiego, wykonaną z dachu teatru.