Gottheil & Sohn

Porównajmy wydania fotograficzne i drukowane z sesji fotograficznej Alberta Gottheila w domu Uphagena.