Hans Lenz

W albumie Widok Gdańska z Góry Biskupiej opublikowane jest zdjęcie Hansa Lenza z Góry Biskupiej. Ostatnio odnalezione zostało podobne ujęcie, wykonane o innej porze roku (fot. 3). Przy okazji zamieszczamy kilka interesujących fotografii tego autora.