Gottheil & Sohn

Fundacja Karrenwall pozyskuje nowe obiekty archiwalne. Najstarszą fotografią jest atelierowy portret z ok. 1860 r. i zbiorowa fotografia czwórki rodzeństwa z roku 1864, z pierwszej pracowni Gottheilów przy Portchaisengasse (ul. Lektykarska) No. 7 n. 8. Ciekawy jest też ostatni, dużo późniejszy, lecz podobny portret zbiorowy brata i trzech sióstr w typowym formacie pocztówkowym (10 x 15 cm) z roku 1928.